Holms Hotels endeligt
                                                                                                        
Retur: Holms Hotel


Billedet på trappen synes vi passede godt til vores første plakat i det ny årtusinde hvor vi igen er på trapperne op.


Inden det gode gamle hotel helt sluttede tog vi lige en tur for at se den gamle dame og mindes svundne tider.

Vejret tilsmilede os på trappen op til den store sal, hvor vi har underholdt for mange glade mennesker.'

Det var også sjovt at se det lille spillested hvor der senest var spillet musik. Dog ikke med The Bullets.

Nogle steder så ruinerne rigtig sydlandsk ud. Kælderen kunne godt være fra Casablanca.

Til slut afsked med hotellet der nu bliver lejligheder.


The Bullets i Casablanca?


Efter at have spillet hotellet sønder og sammen..........

   Retur: Holms Hotel