Klemensker         Andre spillesteder


Tom Falk på bas, Erling Ipsen single, Søren Jelle på trommer og Jens Aagesen sang.

The Bullets var meget populære i Klemensker, hvor ungdomsskolen stod for arrangementerne.
Her er det karnevals-rock hvor de sidste masker er ved at falde af, mens stemningen stiger...

Senere havde vi store problemer med at komme hjem.
Vi overvejede Klemens Kro. Der var også nogle flinke piger, der tilbød logi,
men vi havde aftale med 1735 så da han stod klar pakkede vi og tog med hjem.

Et sted mellem Klemensker og Nyker sad vi så fast, klokken var omkring 2 og vi var trætte.
Heldigt havde vi gode forbindelser til Falck og i løbet at en times tid kunne vi se blinkene?

Snart dukkede en Falck-mand op og spurgte om det var "os",
og så gik det hjemad med sneplov, kran og omnibus.

Arr. 1969 

Retur