Kyllingemoderen                 Andre spillesteder

©
Kyllingemoderen er en stor træbygning bygget til bornholmske fællesarrangementer.

                                                                      Forsamlingshus i Almindingen.


Et stort forsamlingshus i Almindingen blev første gang foreslået på Foreningen Bornholms generalforsamling 29.august 1915.

Da Johannes Lyngby flyttede ind på Hotel Jomfrubjerget i 1916 tager han straks idéen op, og får arkitekt Ove Petersen til at tegne en bygning der skulle kunne rumme 2000 mennesker. Men der skulle gå flere år inden tingene går i orden.

Først grundlovsdag 5.juni 1929, bliver "Almindingspavillonen" indviet. Til en sum af 18000 kr. opfører Frydenlund Byggeforretning forsamlingshuset blev på 22 gange 30 meter

Navnet "Kyllingemoderen" fik den hurtigt i folkemunde, da den ligner den store bliktragt man sænkede ned over kyllingerne i stalden, for at de skulle kunne holde varmen. Der blev senere sat vinduer med glas i for at undgå de kolde trækvinde.

Kyllingemoderen blev solgt sammen med Hotel Jomfrubjerget februar 1933 til overtjener Andersen,
der i 3 år havde været overtjener på Dams Hotel (ejet af Johs. Lyngby), men handelen gik tilbage.

Men i december 1934 flyttede August Nielsen ind med sin familie.

 

Hotel Jomfrubjerget blev indviet 17. juni 1891 - og nedbrændte 30. oktober 1974

 

1967

1968

1970

1972

Andre spillesteder