Lundts Kvartet                                  Andre bands


På trappen i Skovly: Kaj, Jørgen, Poul og Finn

Lundts Kvartet var et af de første bands på Bornholm der lod sig inspirere af rock-musikken.

Bærende kræfter i orkesteret var brødrene Jørgen og Poul Lundt, der var flasket op med musik lige fra barns ben.

Navnet Lundt var godt kendt i det bornholmske spillemandsmiljø lige fra 30´erne af, hvor de ældre "Lundtene" kunne spille alle melodier, folk kunne nynne, efter et fantastisk gehør.

Orkesteret startede som trio med Finn Løkke- gaard på bas, men lillebror Kaj Lundt kom snart med på trommer og siden var det en kvartet.

Orkesteret bestod af:

Guitar: Jørgen Lundt

Klaver: Poul Lundt

Bas: Finn Løkkegaard

Trommer: Kaj Lundt

Starten:
Jørgen Lundt så i 1958 en film med engelske Tommy Steele, og fik der interessen for at spille guitar. Da han selv begyndte at tjene penge gik de første penge til et køb af en guitar. 
Siden har der hængt en guitar fast på Jørgen. 

Efter forskellige arrangementer rundt om på øen bl.a. med Eli Sardorf fandt han sammen med broderen Poul Lundt på klaver og Finn Lykke- gaard på bas.

De spillede bl.a. på Skovly,  Dams Hotel, Klemens Kro og Hotel Østersøen.


Som trio på restauration Skovly.

Trommeslager
Senere kom også lillebror Kaj Lundt med på trommer og så tiltog engagementerne: Hotel Hammersø, Sandvig, hvor de havde engagementer helt indtil 1970. De spillede fortsat en del på Skovly og i 1965 kom også Hotel Stammershalle i Rø til, her spillede de fast til og med 1968, så der var rigtig meget at lave.


Jørgen Lundt, Finn Lykkegård, Kaj Lundt, Poul Lundt ved indgangen til Hotel Stammershalle.


På scene på Hotel Stammershalle i 1964: Poul Lundt (Polle), Kaj Lundt, Jørgen Lundt og Finn Lykkegård.

  4 x Lundt

I 1965 rejste Finn Lykkegård over og i stedet kom Mogens Lundt med på bas. Nu var alle fire Lundt´er i gruppen der stadig spillede løs på Hotel Hammersø, Hotel Stammershalle, Hotel Allinge, Skovly og også Hotel Jomfrubjerget.

 Repertoiret bestod meget af svensk-top melodier, der var meget populære dengang, men spillede også meget andet, evergreens, Top-10 m.m.


Hotel Stammershalle i 1965. Poul Lundt (Polle), Kaj Lundt, Jørgen Lundt, Mogens Lundt.

Over vandet.
Det første engagement udenfor Bornholm kom også i 1965. Det var formanden for Hero Boldklub i Gladsaxe, der havde hørt bandet på Hotel Hammersø. Han engagerede dem til at spille i Gladsaxe til deres klubfest. 
Mogens Lundt var på det tidspunkt soldat, og det viste sig i sidste øjeblik, at han ikke kunne få fri til at rejse med. Finn Lykkegård der var flyttet til Glostrup blev kontaktet og den tidligere basguitarist var ikke bleg for at springe til og hjælpe de gamle venner.

 

I 1966 forlod Kaj Lundt orkestret, og i stedet kom Kent Johnsen med på trommer.


Lundt kvartet i 1966: fra venstre: Poul Lundt (Polle), Mogens Lundt, Kent Johnsen, Jørgen Lundt.

I 1966 forsøgte Lundts Kvatet at fortsætte arrangementerne over og det lykkedes faktisk at få et måneds-engagement på natklub i Randers i Jylland; natklubben hed Maxim. Desværre kunne man ikke blive enige om at flytte over og satse på fuldtidskarriere så man droppe det.

Kent Johnsen stoppede i 1967 og Kaj Lundt kom med igen. Der var stadig meget at lave. Hver dag om sommeren enten på Hotel Hammersø, Hotel Allinge, Stammershalle, Skovly, Villa Nova, Hotel Jomfrubjerget, Klemens Kro eller på Hotel Fredensborg.

 

 Club 68

I 1968 blev der dannet en forening, Club 68, der lavede arrangementer. 

De spillede også en del for denne forening, der afholdt danse-aftener på Industrien i Rønne.

Lundts Kvartet fotograferet i 1968 på Rø Flyveplads til annonce for Club 68. 


Jørgen Lundt, Mogens Lundt, Kaj Lundt, Poul Lundt.


Poul Lundt, Martin Juul, Flemming Lind, Jørgen Lundt.

I løbet af 1968/69 gik Mogens Lundt og Kaj Lundt ud af orkestret, og i stedet kom Flemming Lind (trommer) og Martin Juul (bas) med. 

Stadig mange engagementer bl.a. på Hotel Fredensborg, Villa Nova, Skovly, Hotel Hammersø. 

I Skovlyhaven spillede man hver søndag eftermiddag fra 15 til 17, og derefter i restaurationen fra klokken 20 til 23.30. 

Astrid og Erik Andersen var restauratørpar på Skovly.

 

I 1969 forlod Flemming Lind orkestret og rejste over. 

I stedet kom Hans Petersen med på trommer. HP havde i nogle år turneret i Østrig som professionel musiker og ville nu vende tilbage til Bornholm.

Slutspillet.

I 1970 var der fast engagement på Hotel Fredensborg, med enkelte andre arrangementer på Villa Nova, Skovly m.m. 

Efterår/vinter 1970 kom der dansktop-orkestre fra Sjælland, som man spillede non-stop med på Hotel Fredensborg om lørdagen.

På den måde kom man i  kontakt med Eugen Tajmer Booking-Bureau, der gerne ville have dem i "stald". Det gave gode muligheder for adgang til det øvrige land, pladeindspilning m.m.

En betingelse var dog, at navnet Lundts Kvartet skulle ændres. Så 1. januar 1971 fortsatte gruppen som Melody Makers.

 

 

 

Fra artikel i Bornholms Tidende omkring de glade 60'er bands.         Bragt 12. januar 2008


Lundt'ana lærte klaverets glæder lige fra barnsben.

Lund'tana - musik i blodet.

Af Jens Aagesen.

Lundts Kvartet var et af de første bands på Bornholm der lod sig inspirere af rock-musikken.

Bærende kræfter i orkesteret var brødrene Jørgen og Poul Lundt, der var flasket op med musik lige fra barns ben.

Navnet Lundt er godt kendt i det bornholmske spillemandsmiljø allerede i 1940´erne, hvor de ældre "Lund'tana" er kendt for at kunne spille alt. En melodi de ikke lige kender, lær de på et par minutter blot folk kan nynne den. Et fantastisk medfødt gehør. I "Lundte-hjemmene" er musikken en naturlig del af dagligdagen, og alle børn lærer at spille før de kan gå. Fortrinsvis på klaver og efter gehør.

I slutningen af 50'erne begynder den nye generation "Lundt", at dukke op på de bornholmske musikscener. Først som enkelte hyggepianister ved private fester, men senere finder fem fætre sammen og danner bandet "De fem L'er".


"De fem L'er" med guitarer, klaver, "baljebas" og lejet sanganlæg
for fuld udblæsning i Teenage-klubben i Rønne.

De fem L'er.
Det er sparsomt med penge til anlæg. Et klaver står på den tid af naturlige årsager altid fast på dansestederne, men ellers har gruppen kun 2 guitarer og en interimistisk bas lavet af en vaskebalje, et kosteskaft og en snor at gøre godt med. Sanganlægget må man hver gang leje.

Til gengæld kan man spare pænt på transportudgifterne. Til "Rønne Teenageklub" og ungdomsklub kan man cykle. Skal man uden for byen, tager man naturligvis toget.

Fætrenes orkester opløses efterhånden som flere får tilbud om at indgå i andre mere etablerede orkestre. Her oplever de hvordan garvede musikere arrangerer numrene. Disciplin og seriøsitet kommer i højsædet. Det bliver til faste arrangementer f.eks. på Villa Nova, Hotel Jomfrubjerget og Hotel Fredensborg. Stilen er dansemusik og tidens slagere. Instrumenterne klaver, violin, vibrafon, guitar, harmonika og trommer.

 

Starten af Lundts Kvartet.

Jørgen Lundt har set en film med engelske Tommy Steele. Interessen for guitarspillet er blevet tændt. Det er den musik han vil spille.

Han stopper hos kapelmester Eli Sardorff og finder i efteråret 1962 sammen med broderen Poul Lundt og fætteren Finn Lykkegaard på at starte deres eget band.

Efter en række gode arrangementer på Skovly, Dams Hotel og Hotel Østersøen får lillebror Kaj Lundt lov at komme med på trommer. Lundts Kvartet er dannet, og nu tiltager efterspørgslen. Det bliver til rigtig mange arrangementer.

Desværre må fætteren Finn Lykkegård i 1965 rejser over, men i stedet kommer Mogens Lundt med på bas. Nu har alle fire "Lundt" til efternavn i gruppen.

 

Over vandet.

Det første tilbud på engagement udenfor Bornholm kommer lige efter i 1965. Formanden for Hero Boldklub har hørt bandet på Hotel Hammersø og vil engagere dem til at spille i Gladsaxe til deres klubfest. Mogens Lundt er på det tidspunkt soldat og kan ikke få fri til at rejse med.

Heldigvis har man jo den gamle bas Finn Lykkegård boende i Glostrup, og basguitaristen er ikke bleg for at springe til og hjælpe de gamle venner.

Arrangementet bliver det første af en række, hvor Lundts Kvartet også viser flaget udenøs de næste 5 år.

 

Lundts Kvartet blandt Danmarks bedste.

Mogens og Kaj Lundt stopper i 1969 og bliver afløst af Martin Juul og Hans Petersen. To musikere der viser sig at rykke Lundts Kvartet en klasse op.
Martin har i gruppen Mersey Beat vundet Bornholmsmesterskabet i Pigtråd 1968, er habil på en el-bas og har en fantastisk flot sangstemme. Hans Petersen har som trommeslager turneret som professionel musiker i Østrig og er nu vendt tilbage til Bornholm.

Sammen med Jørgen Lundt der efterhånden er suveræn på sin el-guitar og Polle, der har skiftet klaveret ud med el-orglet bliver der hurtigt bud efter et af landets bedste orkestre.

 

Slutspillet.

I 1970 har Lundt Kvartet flere faste engagementer på Hotel Fredensborg, Villa Nova, og Skovly. Her optræder de indimellem med kendte dansktop-orkestre fra det øvrige land, hvor man så spiller non-stop. På den måde kommer de i kontakt med Eugen Tajmer Booking-Bureau, der gerne ville have dem i "stald". Tajmer kan tilbyde gode muligheder for adgang til det øvrige land, pladeindspilning m.m. En betingelse er dog, at navnet "Lundts Kvartet" bliver ændret.

 

Så 1. januar 1971 må gruppen fortsætte som "Melody Makers".

Men Lund'tana? De spiller stadig!

 

Andre grupper

Forsiden