Nyker Forsamlingshus        Andre spillesteder

Avisnotits:

Rekordtilslutning til NIFs store fest.
Sjældent har der været så mange i Nyker Forsamlingshus, som til NIFs festarrangement lørdag den 5. februar. Der var mødt 250 frem for at støtte Nyker Idrætsforenings Byggefond, der skal i gang med at bygge et klubhus.

Festens program var meget alsidigt:
- oplæsning af stationsforstander Svend Petersen
- sangduetter af Ann-Katrin og Henning Larsen
- studiekredsparodi Frede Christiansen og Henning Larsen

Efter underholdningsnumrene spillede to orkestre, der også velvilligt havde stillet deres musik til rådighed.
Det ene var et helt nyt pigtrådsorkester "The Bullets", med fem unge herrer - og det gjorde stor lykke blandt ungdommen.
Det andet orkester var det lokale med Brødrene Helge og Helmer Jensen.
Ballet sluttede ved 2-tide.

Arrangmenter 1966