Rønne Popklub

Industrien

Andre spillesteder


Det kostede 5 kr. at blive medlem.


 I starten af 60´erne var Strien
det store spillested i Rønne. 


Til dagligt kaldte vi det blot:
"Strien"
.


Hans Hyldahl klar ved kassen, mens Poul kigger på


Peter Sjøstrøm på vej ud for at ryge pibe.


Ole Hyldahl slapper af hos kassefolkene.


28. og 29. marts 1963
 

 


23. maj 1964

Historien om Rønne Pop Klub.

Jeg vil bidrage med lidt historie om Bornholms pigtråd.
Det kan være at I kender historien, hvem ved, men jeg skriver trods alt.

Skaffede rockorkester til Bornholm.
I 1963 kom min tvillingebroder Hans Hyldahl og jeg Ole Hyldahl til Bornholm. Vi var indkaldt som soldater på Almegårds Kaserne. Mange af soldaterne kom på Villa Nova, her var der øl, piger og orkester. Som jeg husker det, var den musik der blev spillet på harmonika, violin og lidt sang.
Min bror og jeg lå sammen med en soldat, Poul Storm, han havde spillet trommer i et pigtrådsorkester i København. Vi fik lavet en aftale med værten på Villa Nova om at skaffe et rockorkester fra København, til at spille på Villa Nova.


Brødrene Hyldahl og Poul Storm tog initiativet

Medlemme skrives ind i døren, for en femmer.

Vi havde ingen penge men alligevel kontaktede vi et orkester i København gennem Poul Storm. Orkestret havde ikke noget navn, så vi kalde det The Teddybears. Vi tegnede plakater som vi satte op på lygtepælene i Rønne og lidt rundt på øen. Det væltede ind med gæster, vi tog lidt i entré, så vi havde penge til orkestret.

Startede RØNNE POP KLUB.
Vi blev ved med forskellige orkestre på Villa Nova et stykke tid. Efterhånden blev lokalet for lille til alle de unge der kom for at høre musikken, danse og drikke øl. Vi havde hørt, at der var en vært på Strien "Rønne Hansen" som var interesseret i at få gang i "Strien". Den havde ligget stille et stykke tid.
Vi fik en aftale med Hansen, han havde bevillingen, solgte øllet og skaffede servitricer til at sælge. Vi startede Rønne POP Klub. Det var en klub man skulle være medlem af. Vi skrev nogle vedtægter for klubben. Hvis den gav overskud skulle overskuddet gå til giro 413! Vi fik aldrig overskud. Se regnskab

Klubben blev en dundrende succes. Folk stod i kø ned ad Skt. Mortensgade, hvor Strien lå. Vi skrev medlemmer ind i døren. Det måtte man ikke, men det tog vi ikke så tungt. Det kostede 5 kr. at blive medlem, det var i 1963 og  1964.

Husorkesteret
Poul Storm afløste Bendy når denne var soldat.

Blå øjne og blodtude.
The Vanguards blev husorkester. Bornholmerne holdt af dem. De blev umådelig populære. Vi have nogen gange 500 menneske inde i klubben.
Vi havde fået en pensioneret fængselsbetjent til at gå rundt i klubben. Han dæmpede gemytterne på en god måde, hvis de havde fået lidt for meget alkohol. Dog en gang gik det galt.
Soldaterne fra Almegårdskasernen kom i slagsmål med marinesoldaterne fra skibet Henrik Gerner, en af de gamle 66-både. "Hammershus" tror jeg den havde heddet, inden forsvaret overtog den. Det blev et vildt slagsmål. Dog kun med blå øjne og blodtude. Dagene efter havde vi militærpolitiet i lokalerne. Så gik det.

Nye initiativer.
Vi tilmeldte The Vanguards til en konkurrence om Danmarksmesterskabet i pigtråd. Det forgik i KB-hallen i København. "Tot", forsangeren i The Vanguards, havde da de spillede i KB-hallen taget en paryk på med langt hår. Det var flot og de spillede rigtig godt, men Keld og The Donkeys vandt. Jeg tror det var aftalt spil.
Vi havde også Peter Belli over i popklubben og i Åkirkeby.
Cykelklubben i Rønne lavede sammen med os et arrangement med The Spotniks, et svensk orkester med en speciel guitarlyd i Brændesgårdshaven. Vi brugte nogle af de penge vi havde i popklubben til at betale dem med. De kostede 8 tusinde kroner. Det var mange penge dengang. Det blev en stor succes.

Jeg mener at huske, at The Vanguards blev uvenner med "Rønne Hansen" og at de derfor flyttede til Borgen.
Vi måtte lukke Rønne Pop Klub. Den havde da eksisteret 3-4 år.

Det var lige i al hast, hvad skriveriet sikkert bæger præg af skrevet lige ud fra hukommelsen.
Min tvillingbror Hans, blev på Bornholm efter militærtiden. Han blev kasernemester på Almegårds Kaserne.
Han døde desværre i 2005. 
                                                                                                                                        Hilsen Ole Hyldahl

 Orkestre på scenen.


The Shouts

The Shouts

Trommer: Jens Bjælke 

Rytme: Freddy Olsen

Bas: Torben Larsen

Single: Ruby Jensen


Les sharons

Les Sharons

"Nokke" Olsen

Ejvind Marcher

Morten Lindeskov

 Poul Marchmann 

Remi Jensen


The Paving Stones

  The Paving Stones

Kent Johnsen

Henrik Hansen

Mogens Engell

Klaus Almeborg

Per Lundager

 


The Vanguards

  The Vanguards

"Tot" Holmberg

Gert Hansen

Bendy Andersen

Vagn Finne

Ole Svensson

Jens Svensson

  ©            

Regnskabet for Rønne Popklub 1964:
En kassebeholdning hentet fra entré på 4.240 kr.
bliver med udgifter til Coda, annoncer, salleje
hurtigt forandret til 274 kr.

Industri- og Landbocafé
Regnskabet blev lavet på en gammel regnskabsside
fra "Industrie- og Landbocaféne fra 1940'erne. 

 

Almegårdslejren.
Dengang var Almegårdslejren fyldt med rekrutter,
der var glade for gennem popmusikken,
at lære de bornholmske unge at kende.

Rekrutterne skulle være i uniform.

 

 

Retur til toppen af siden  "Industrien"

 

Rønne Pop Klub´s
første plakat
,
fremstillede Hans, Ole og Poul selv.

Jeg kan godt huske den!
Vi lavede dem på samlebånd i hånden, med tuschpenne.

Jeg kan se, at jeg har skrevet: DET KENDTE og VILLA NOVA.
Hvem der har skrevet det med farver, kan jeg ikke huske.

Vi satte plakaterne op på lygtepæle og på kassernen,
 - ja hvor vi kunne få plads til dem. De var i - A 4 størrelse.

Jeg har taget kopi af plakaten, som jeg sender til jer

Det er bare fedt, at vi stadig kan finde noget fra den tid.

"Det var jo lige i går ik' "

Ole Hyldahl

 

 

Historien bag Rønne Forsamlingshus.

Karen Skovgaard købte i startren af 1883 en grund, på 3000 kvadratmeter, der lå i den dengang nyligt forlængede Sct. Mortensgade for 1.700 kr.

Bygningen blev bestemt til at ligge i den bagerste del af grunden, så forsamlingshuset kom til at ligge lidt tilbage fra gaden. Pladsen foran blev delt, så der i midten fremstod en 10 alen bred entré til indgang, mens der på begge sider blev solgt byggegrunde fra for 500 kr. til henholdsvis Bygmester Bidstrup og Wang.

Forsamlingshuset blev tegnet af bygmester M. Bidstrup, der også kom med det billigste tilbud 5.300 kr. for at påtage sig selv opførelsen.

Bygningen på 30 gange 20 alen fremstod, med den smukke forside, sammen med de to ensdannede boliger, som et tiltalende hele ved indvielsen efteråret 1883.

  Andre spillesteder