Tin Pan Alley                      Andre grupper


Ole Bladt, Svalle Henriksen, Anders Peter Novrman, Carsten Lund, Per Rehfeldt.

Anders Peter Novrman

Svalle Henriksen

Per Rehfeldt

Ole Bladt

Carsten Lund

 

Anders Peter Novrman, Per Rehfeldt, og Svalle Henriksen fra "Jons Kapel" dannede 
sammen med Ole Bladt og Carsten Lund gruppen Tin Pan Alley.

Bandet fik dog en brat ende, da Anders Peter skulle over og lęse. 
Medlemmerne fra Jons Kapel returnerede til dette, 
nu med Find Hansen som guitarist i stedet for Anders Peter.

Per Rehfeldts mail: rehfeldt-design@paradis.tdcadsl.dk

Andre grupper

Forsiden