Historien om  Holms Hotel 
                                                                                                        
Retur: Holms Hotel


Munkegården blev i 1886 ombygget med en ekstra etage til  Holms Hotel. Bemærk trappen i midten af billedet.

Nexø i 1700-tallet.
Nexø bestod i 1700-tallet af gårde og huse. I gårdene boede skibsredere, bønder og købmænd, mens almindelige fiskere, håndværkere og arbejdsfolk boede i småhuse.

På Munkebakken lå Munkegården, der allerede i 1787 indeholdt en kro. Navnet kommer fra ejeren konsulinde Johanne Munch. Hun solgte i 1886 til Jørgen Holm. 


Trappen op til Holms Hotel ses til højre i billedet fra 1906. I baggrunden ses smedemester Findanus Pedersens ejendom. Det karakteristiske nexøsandstensgærde til venstre der omgav en løkke blev fjernet i 1909.

Holms Hotel.
I 1886 overtog Jørgen Holm ejendommen og indrettede hotel der kom til at bære hans navn. Han foretog et omfattende byggeri af den gamle gård blandt andet den ekstra etage på gadelængen, der løftede den op til en markant bygning i bybilldet. ham der startede egentlig hotelvirksomhed og har givet den navnet. Efter Jørgen Holms død i 1907 overtogs hotellet af Otto Larsen.

Forbedret renomé.
Jørgens Holms søn  Oluf Hans Christian Holm købte sin fars hotel 1. november 1910. Han var da lige 25 år.
Han udbyggede hotellet og gjorde det til et af Bornholms populæreste sammen med sin søster frk. Michelle Holm, som tog sig af køkkenet.
 

Da The Bullets spillede.
The Bullets spillede på Holms Hotel fra 1966 til 1970. Det var da ejet af Karin og Karl Emil Knudsen, der netop havde købt det i 1966 af ægteparret Gudrun og Christoffer de Neergaard, der flyttede ud til restaurant Halleklippen nord for Nexø. 

Knudsen solgte efter 17 år i 1983 til Orla Arvidsen. Hotellet sluttede egentlig hotelvirksomhed i 1997.

En af de sidste handlinger Nexøs gamle kommunalbestyrelser vedtog var, at nedlægge hotellet og indrette lejligheder i 2003.

 Se The Bullets i ruinerne.

Retur